energie om te delen

De gebiedscoöperaties Vitaal Druten en Vitaal West Maas en Waal hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het maximale voor de regio uit de grootschalige energieprojecten halen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Dit willen we doen door de regie in eigen handen te nemen, door het maken van een compleet gebiedsplan waar we de beste locaties en inpassingsmogelijkheden zullen zoeken.

Hierbij is het standpunt dat het buitengebied van Maas en Waal niet verpauperd mag worden, waarbij het minder prettig wonen werken en recreëren is. De lasten liggen in de regio dus de lusten moeten ook in de regio blijven. Er zal een vitaal buitengebied gecreëerd moeten worden door middel van een omgevingsfonds, wat gevuld zal worden door een bijdrage uit de lokale energieprojecten. Onder een vitaal buitengebied verstaan we een buitengebied met beperkte leegstand, ontwikkelruimte voor de agrarische sector. Kortom een gebied waarin boeren, burgers en bedrijven het prettig vinden om te ondernemen, te wonen en te recreëren.

We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen van onze kinderen. Wij van renewable factory hebben de energie te bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Dit doen we door samen te werken én te delen. Ons team van ervaren specialisten werkt met een professionele no-nonsense benadering aan de omschakeling naar een wereld waarin hernieuwbare energie de norm is.

renewable factory is een specialist in ontwikkeling, realisatie en exploitatie van energieparken met gebruik van wind en zon. Wij hebben een heldere visie op duurzame energie en de uitdagingen die daarbij horen. Daarom willen wij ons deel bijdragen aan de omschakeling naar een wereld waarin hernieuwbare energie de norm is.

Ons bedrijf is opgericht in 2010 en telt inmiddels 12 specialisten. De oprichters hebben sinds eind jaren negentig brede ervaring opgedaan met duurzame energieprojecten. Ieder komend vanuit een eigen achtergrond, variërend van de projectontwikkeling van on- en offshore windprojecten tot de financiering, bouw en exploitatie van energieparken. renewable factory is gecommitteerd voor de lange termijn om met eigen opwek van duurzame energie een substantiële bijdrage te leveren aan de vergroening van onze energievoorziening.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Contact

Uw reactie is ons veel waard. Neemt u contact op via onderstaande contactgegevens en wij zullen ons uiterste best doen om u op de kortst mogelijke termijn te antwoorden.

  • Zonnepark Zevent B.V.
  • 085-1307230
  • Postadres: Opaalstraat 1, 2872 ZR Schoonhoven
Zonnepark Zevent - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.