planning

Participatie bijeenkomsten

Het maken van de juiste keuzes kan alleen door informatie te delen en meningen en wensen op te halen. Dit doen we bij voorkeur door u persoonlijk te spreken door keukentafelgesprekken en informatie bijeenkomsten. Daarnaast is het bestuur van Coöperatie Vitaal Druten en ontwikkelaar lokaal gevestigd en weet men wat er speelt bij inwoners van Druten.

Gedurende heel 2020 hebben we daar waar mogelijk vele keukentafelgesprekken gevoerd. Echter met oog op de huidige gezondheidsmaatregelen proberen we nu zoveel mogelijk online informatie te delen en op te halen.

 • 29 december 2020, online meeting omwonenden
 • 11 januari 2021, online meeting IVN
 • 19 januari 2021, online meeting inwoners Gemeente Druten en overige geïnteresseerden
Na aanmelding voor deze virtuele bijeenkomsten ontvangt u een email met de uitnodigings-link.

Planning

Tot aan de opening van het zonnepark in 2022 staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2019 – 2020

 • 2019-2020

  Start, planpresentatie, ideeën uitwisselen, beantwoorden vragen

 • 2020

  Samenwerking met grondeigenaren organiseren

 • 2020

  Tender gemeente Druten

 • Q3-Q4 2020

  Uitvoeren onderzoeken en opstellen rapporten

 • Q3-Q4 2020

  Draagvlak provincie en gemeente

 • Q4 2020 - Q1 2021

  Draagvlak omwonenden & stakeholders, organiseren participatiebijeenkomsten

2021

 • Q4 2020 - Q1 2021

  Draagvlak omwonenden & stakeholders, informatiebijeenkomsten

 • februari 2021

  Vergunningsaanvraag

 • september 2021

  Herroepelijke vergunning

 • Q4 2021

  SDE++ subsidie aanvraag

2022

 • Q3 2022

  Aanvang bouw

2023

 • 2023 - 2047

  20 tot 25 jaar operationeel

Druten maakt ambitie voor zonne-energie waar.