planning

Participatie bijeenkomsten

Het maken van de juiste keuzes kan alleen door informatie te delen en meningen en wensen op te halen. Dit doen we bij voorkeur door u persoonlijk te spreken door keukentafelgesprekken en informatie bijeenkomsten. Daarnaast is het bestuur van Coöperatie Vitaal Druten en ontwikkelaar lokaal gevestigd en weet men wat er speelt bij inwoners van Druten.

Gedurende heel 2020 hebben we daar waar mogelijk vele keukentafelgesprekken gevoerd. Met oog op de gezondheidsmaatregelen hebben we vervolgens zoveel mogelijk geprobeerd online informatie te delen. Dit heeft plaatsgevonden op:

  • 29 december 2020, online meeting omwonenden
  • 11 januari 2021, online meeting IVN
  • 19 januari 2021, online meeting inwoners Gemeente Druten en overige geïnteresseerden

Planning

Voordat Zonnepark Zevent begin 2022 in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden. Hieronder site u de processtalen op hoofdlijnen.

2019 – 2020

2019-2020
Start, planpresentatie, ideeën uitwisselen, beantwoorden vragen
2020
Samenwerking met grondeigenaren organiseren
2020
Tender gemeente Druten
Q3-Q4 2020
Uitvoeren onderzoeken en opstellen rapporten
Q3-Q4 2020
Draagvlak provincie en gemeente

2021

Q4 2020 t/m Q1 2021
Draagvlak omwonenden & stakeholders, organiseren informatie- en participatiebijeenkomsten
FEBRUARI 2021
Vergunningsaanvraag
17 JUNI 2020
Rondetafelgesprek Gemeenteraad Druten
1 JULI 2020
Openbare vergadering Gemeenteraad Druten
14 JULI t/m 15 AUG 2021
Ontwerpvergunning ter inzage
SEPTEMBER 2021
Herroepelijke vergunning
OKTOBER 2021
Aanvraag SDE subsidie

2022

Q3 2022
Aanvang bouw

2023

2023 - 2047
20 - 25 jaar operationeel

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.