planning

Zonnepark Zevent - renewable factory

Planning

Voordat Zonnepark Zevent in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden. Hieronder ziet u de processtappen op hoofdlijnen.

2019 – 2020

2019-2020
Start, planpresentatie, ideeën uitwisselen, beantwoorden vragen
2020
Samenwerking met grondeigenaren organiseren
2020
Tender gemeente Druten
Q3-Q4 2020
Uitvoeren onderzoeken en opstellen rapporten
Q3-Q4 2020
Draagvlak provincie en gemeente

2021

Q4 2020 t/m Q1 2021
Draagvlak omwonenden & stakeholders, organiseren informatie- en participatiebijeenkomsten
FEBRUARI 2021
Vergunningsaanvraag
17 JUNI 2020
Rondetafelgesprek Gemeenteraad Druten
1 JULI 2020
Openbare vergadering Gemeenteraad Druten
14 JULI t/m 15 AUG 2021
Ontwerpvergunning ter inzage
SEPTEMBER 2021
Herroepelijke vergunning
OKTOBER 2021
Aanvraag SDE subsidie

2023

Q2-Q3 2023
Bouwwerkzaamheden
APRIL 2023
Start aanleg netaansluiting

2024

Q1 2024
Bouwwerkzaamheden
Q2 2024
Ingebruikname zonnepark
Q4 2024
Start financiële afdracht omgevingsfonds
2024 - 2049
20 - 25 jaar operationeel
Zonnepark Zevent - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.